Problematik

Jag googlar på "Konferenslokal Stockholm City" och får genast upp en mängd olika förslag på konferenslokaler. Jag är ute efter att hitta en bra lokal för en kommande företagskonferens för uppemot fyra hundra deltagare - och helst centralt. Så jag blir självklart eld och lågor över det stora utbudet, samtidigt som jag grips av lätt beslutsångest - vilken lokal är bäst? Tänk att man som människa så lätt blir stressade av ett stort utbud... Det måste ändå vara ett klassiskt i-landsproblem, tänker jag. Det är ju ingen krissituation ändå...